Registered Foundation No: 175647065

Rudozem Street Dog Rescue

Help us to help them

България има много улич
 
 
Те често стават обект на изключителна жестокост.Те са ритани,бити,тровени и у&
 
Те често стават обект на изключителна жестокост.Те са ритани,бити,тровени и убивани без никаква сериозна причина а само поради раздразнението което предизвикват у някои хора!Много от тези кучета са гладни и страдащи от раните си и нямат почти никакъв шанс да оцелеят!

Нашата цел е да осигурим подслон на тези кучета.
Приютът е предназначен за болни и заплашени от неминуема смърт кучета.Приютът има нужда от всякаква помощ: финансова и материална (храна,медикаменти и аксесуари) .Необходими са и кучешки колибки за да се започне кастрационна програма с цел намаляване на популацията.

Нереалистично е да се смята ,че ще успеем да приберем всички бездомни кучета, но усилията ни все пак ще доведат до намаляване броя на кученцата обречени на крайно мизерен живот.
Бих искала да подчертая ,че тези кучета са изключително дружелюбни и не са опасни нито за другите животни ,нито за човек.

Единственото от което имат нужда са малко храна и любов.
Ужасно е да гледаш как някое от тези кучета доближава човек с махаща опашка само зада бъде сритано или дори набито!

Помогнете на Нас - За да Помогнем на Тях!